I Region Värmland arbetar vi med allt från hälso- och sjukvård, regional utveckling, kulturutveckling och utbildning till kollektivtrafik.

Vi är också många som arbetar inom IT, fastigheter, HR, ekonomi, administration och kommunikation. Många serviceyrken är också representerade, till exempel inom måltidsservice, lokalvård och logistik.

För oss på Region Värmland är det viktigt att erbjuda möjlighet till praktik för dig som studerar och möjligheterna till praktik ser lite olika ut i våra olika verksamheter.

Välkommen med din praktikförfrågan.

分享链接到:


发送申请

返回职位空缺页面