Kvinnosjukvård

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8600 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling, kollektivtrafik samt kultur och bildning.

Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmlands befolkning. Vi driver vårdcentraler över hela länet och många andra specialistmottagningar. I Värmland finns akutsjukhus i Arvika, Karlstad och Torsby.

Om verksamheten

Kvinnosjukvården ansvarar för all obstetrisk och gynekologisk verksamhet i Värmland och vi är cirka 250 medarbetare.

Kliniken består av en obstetrisk sektion med regionens enda förlossningsavdelning som handlägger cirka 2500 födslar per år, en BB avdelning samt en obstetrisk mottagning.

Kliniken har ett flertal mottagningar för bland annat akuta gynekologiska patienter, fertilitetsmottagning och mottagningsoperationer samt en sektion för gynekologisk onkologi med öppenvårdsmottagning och tumöroperativ verksamhet. Inom verksamheten finns en gemensam vårdavdelning för BB, förvård, akuta patienter och postoperativ vård. I Värmland ansvarar kvinnosjukvården för länets transvård.

Verksamheten har en egen läkarjourlinje med primärjour på plats och bakjour i hemmet. Verksamheten har ett omfattande utbildningsuppdrag för såväl läkare och barnmorskor som andra personalkategorier och arbetar kontinuerligt med fortbildning.

Huvudsakligen bedrivs verksamheten i Karlstad, men det finns deltids gynekologisk mottagning även i Arvika och Kristinehamn.

Om arbetet

Hälso- och sjukvården går in i en ny organisation vid årsskiftet där Kvinnosjukvården kommer ingå i området som även innefattar barnmedicin, barn och familjehälsa, habilitering och barnpsykiatri. Du får en unik möjlighet att delta i formandet av det nya området tillsammans med områdeschef och verksamhetschefskollegor. Verksamhetschefen är direkt underställd områdeschefen och ingår i områdesledningen. Områdesledningen tar ett gemensamt ansvar för regionens uppdrag och resultat som helhet.

Som verksamhetschef har du ansvar för verksamhet, personal-, arbetsmiljö-, och budget. Du har det samlade ansvaret för att organisera och utveckla verksamheten i riktning mot de mål verksamheten och organisationen fastställt. Uppdraget innebär ett övergripande ansvar för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom verksamhetsområdet vilket ställer krav på ett strategiskt ledarskap med helhetssyn. Som verksamhetschef leder du verksamheten genom din ledningsgrupp och till ditt stöd finns olika stabsfunktioner. Verksamhetschef är närmaste chef för avdelningschefer.

Som verksamhetschef har du många kontaktytor både internt och externt. Det är därför viktigt att du är en god kommunikatör som kan skapa bra och förtroendefulla relationer med din omgivning.

Utgångspunkten i chefsuppdraget är att med ett närvarande ledarskap tillsammans med chefer och medarbetare aktivt arbeta med värdegrundsarbete, kompetensförsörjning samt kvalitets- och förbättringsarbeten med patienten och vårdens flöden i centrum.

En självklar och naturlig del för dig i ledarskapet är att engagera och entusiasmera för att tillsammans med ledningsgrupp och medarbetare skapa förutsättningar för att utveckla verksamheten till en attraktiv arbetsplats.

I chefsrollen erbjuder region Värmland introduktion, ledarskapsutbildning och mentorskap. Regionen använder Indirekt Ledarskap (IL) som modell för de chefer som leder andra chefer. Där belyses de förutsättningar och krav som finns då man leder genom andra. Ökad kunskap inom ledarskapets olika delar tillsammans med ökad självinsikt ger bättre förutsättningar för att lyckas i sitt uppdrag som chef oavsett nivå.

Kvalifikationer

Vi söker dig med akademisk hälso-och sjukvårdsutbildning eller annan lämplig utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av arbete inom hälso-och sjukvård där erfarenhet av att vara chef över chefer i likande ledningsuppdrag är meriterande. Som chef på denna nivå ser vi gärna att du har någon form av ledarskapsutbildning.

Vi söker dig som har intresse för och förmåga att leda och fortsätta utveckla kvinnosjukvården som en del i helheten inom hälso-och sjukvården.

Uppdraget kräver tydlighet, lyhördhet och framåtanda med ett strategiskt tänkande. Du är kommunikativ, har en problemlösande förmåga och en ekonomisk förståelse.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön, individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer RS/232530
Kontakt
  • Maria Berglund, tf områdeschef, 010-8316078
Facklig företrädare
  • Nås via växeln, 010-8315000
Publicerat 2023-11-06
Sista ansökningsdag 2023-11-26

Tillbaka till lediga jobb